Phạm Văn Thuyết

TƯỢNG PHẬT rất lớn tại vùng Biển Bình Định. Lớn nhất khu vực Đông Nam Á luôn nhé, phía dưới chân Phật là chạy dài xuống bờ biển, rất mênh mông và huyền ảo. Cảnh vật lên tới đài đẹp lắm.